آهنگ رسم معین


آهنگ رسم معین

دانلود آهنگ رسم معین: این چه رسمیست که تو ناز کنی یکطرفه ، این نشد کار که من ناز کشم یکطرفه ، عین ظلم است که تو مست تفرعن باشی …


پخش آنلاین آهنگ

سلام. نظری ندارم برنامه شما ۲۰٫۲۰٫۲۰٫وصدای معین آرام‌بخش روح و روان آدمه…. سلطان صداوتصویر معین عزیز 🖤 💖 💞

دانلود آهنگ رسم از معین

دانلود آهنگ رسم از معین از موزیک دونی

Moei Rasm Music Dow load

پخش آنلاین آهنگ

متن آهنگ رسم

این چه رسمی است که تو ناز کنی یک طرفه این نشد کار که من ناز کشم یک طرفه عینه ظلم است که تو مسته خرامان باشی من به خاری حقارت برسم یک طرفه نازنینم این چه رسمی است این چه رسمی است این چه رسمیت که تو عاشقه خود باشی و من در غم سستی پیمان تو پرپر بزنم این چه گفته است که تو غرق هوس بازی خویش منه عاشق به دل غم زده خنجر بزنم نازنینم این چه رسمیت این چه رسمیت این چه گفته است که من خسته ترین باشمو تو غافل از آتش افروخته در سینه من این چه کاریست که من مهر تو بر دل گیرم تو شبو روز بگیری به دلت کینه من نازنینم این چه رسمیت این چه رسمیت

آهنگ رسم معین