نقاشی نشانه ه دو چشم


نقاشی نشانه ه دو چشم

رهنمود های آموزشی تدریس نشانه هـ ـهـ ه ـه چگونه می توان نشانه های فارسی اول ابتدایی را تدریس کرد؟ آیا اولیا هم می توانند به صورت اصولی نشانه ها را تدریس کنند؟ بله . با دریافت فایل های زیر هر کسی می تواند نشانه ها را به صورت اصولی با دانش آموز خود تمرین […]


نقاشی نشانه ه دو چشم

رهنمود های آموزشی تدریس نشانه هـ ـهـ ه ـه

چگونه می توان نشانه های فارسی اول ابتدایی را تدریس کرد؟ آیا اولیا هم می توانند به صورت اصولی نشانه ها را تدریس کنند؟ بله . با دریافت فایل های زیر هر کسی می تواند نشانه ها را به صورت اصولی با دانش آموز خود تمرین کند!

دانلود پاورپوینت آموزش نشانه هـ ـهـ ـه ه

پیک نشانه هـ

تکلیف در خانه نشانه هـ

دیکته نشانه هـ

متن روخوانی و روانخوانی نشانه هـ

شعر های نشانه های فارسی اول دبستان را در اینجا ببینید.

وسایل مورد نیاز: کاربرگ – مداد رنگی یا پاستیل – قیچی – چسب – نی یا چوب – لوحه ی آموزشی یا پاورپوینت – فلش کارت – جدول الفبا – کارت برای نوشتن جمله

ایجاد انگیزه:

پس از سلام و احوالپرسی چیستان زیر را برای دانش آموزان بخوانید:

اون چیه که سیاهه؟          یه توپ داره که ماهه

صد تا گل ستاره       تو آسمون میکاره

وقتی بیاد می خوابیم        همه تو رختخوابیم

کاردستی و تلفیق با دیگر دروس:

پس از دریافت پاسخ و تشویق دانش آموزان به هر گروه یک کاربرگ بدهید و بگویید می خواهیم منظره ای از شب را نقاشی کنیم. سپس از آن ها بپرسید:

در آسمان شب چه چیزیهایی وجود داره؟ ماه – ستاره – شهاب – ابر

آیا ماه همیشه به یک صورت دیده می شود؟

خیر گاهی به شکل حلال و گاهی به شکل گرد دیده می شود

به نور ماه چه می گویند؟ مهتاب

چرا ستارگان کوچک به نظر می رسند؟ زیرا از ما بسیار دور هستند

چه کسی ماه و ستاره را آفریده است؟ خدای بزرگ و مهربان

کاربرگ دارای تصویر آهو و ماهی را به دانش آموزان بدهید.

چه جانورانی در تصویر می بینید؟ آهو و ماهی

این دو جانور را با هم مقایسه کنید. ماهی در آب زندگی می کند اما آهو در خشکی  – ماهی بدنش از پولک پوشیده شده است اما آهو مو دارد – ماهی برای حرکت شنا می کند.

تصویری از تعدادی کوه و ستاره  و ماه به دانش آموزان نشان دهید و یا این که در کاربرگ آن را بین دانش آموزان توزیع کنید.

از دانش آموزان بپرسید اگر به ستاره ها یکی – دوتا – سه تا اضافه شود چند تا می شود؟

از دانش آموزان بخواهید کاربرگ ها را رنگ آمیزی کنند .

ارائه درس:

لوحه درس را نصب کرده و یا از پاورپوینت استفاده کنید. دانش آموزان با دقت در تصویر چیز هایی که میبینند ،بگویند و تفاوت و شباهت آن را با نقاشی شان بیان کنند.

تصویر خوانی، کلی خوانی:

از دانش آموزان بخواهید کلمات و متن را با توجه به نشانه ها ابتدا فردی سپس گروهی بخوانند.

آموزش نشانه:

فلش کارت های درس را بین گروه ها پخش کنید و از دانش آموزان بخواهید با توجه به تصویر کلمات را بخوانند، با آن جمله بسازند و به صدا و جای نشانه ی قرمز توجه کنند.

دانش آموزان را هدایت کنید تا دریابند که هـ در اول با ـهـ وسط با ـه ه در آخر کلمه ها فرق دارد. سپس آن ها را هدایت کنید تا برای نشانه ها اسم بگذارند.

طریقه ی نوشتن هـ ـهـ ـه ه را به درستی آموزش بدهید و این نشانه را با نشانه ی چهار شکلی اِ ـه ه مقایسه و شباهت و تفاوت ها را با کمک بچه ها بیان کنید. از شعر های مرتبط برای جذابیت بیشتر استفاده کنید.

در جدول الفبا کارت نشانه  ی هـ ـهـ ـه ه را در جای خود قرار دهید.

با دانش آموزان ترکیب کار کنید.  نشانه ج را با مصوت ها ی خوانده شده ترکیب کرده و از دانش آموزان بخواهید برای هر کدام مثال بزنند.

از برخی از دانش آموزان بخواهید که کلماتی مثل آهو ماهی رهبر دهان را پای تابلوبنویسند. در این کلمات از ـهـ وسط به دلیل این که از دو طرف باید به نشانه ها بچسبد نمی توانیم استفاده کنیم بنابر این از هـ غیر آخر استفاده می کنیم.

از هر گروه بخواهید جملاتی متناسب با تصویر کاربرگ خود بنویسند. سپس در دفتر خود کلمات را بر اساس نشانه ی هـ ـهـ ـه ه دسته بندی کرده و بنویسند.

این کلمات را با دانش آموزان کار کنید:

هواپیما – هر – همیشه – هفت – هشت – همراه  – می دهد – هستند – هنگام – هندوانه – هلو – آهو – ماهی – دهان – ناهار رهبر – مهتاب – مهربان – شهر – بهمن – شهید ح به به – نُه – ماه – کلاه – سیاه کوه – فروشگاه ده – راه – نگاه – شاه

نقاشی نشانه ه دو چشم