مبحث نهم


مبحث نهم

دانلود مبحث نهم مقررات ملی ساختمان | آخرین ویرایش سال ۹۹ | مبحث ۹ مربوط به طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه می باشد.


دانلود مبحث ۹ ویرایش ۹۹

مقررات ملی ساختمان در قالب بیست و دو جلد که هر جلد مربوط به یک مبحث خاص می‌باشد، منتشر شده است. آخرین ویرایش (ویرایش پنجم) مبحث نهم مقررات ملی ساختمان که مربوط به طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه می‌باشد، در سال ۹۹ منتشر شده است. مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایت در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی و بازسازی ساختمان، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان که به منظور تأمین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی فرد و جامعه وضع می‌گردد.

دانلود مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

هدف این مبحث ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آنها شرایط ایمنی، قابلیت بهره برداری و پایایی ساختمان های موضوع این مبحث فراهم شود. ضوابط و مقررات این مبحث باید در مشخصات مواد تشکیل دهنده و طرح، محاسبه، اجرا و کنترل ساختمان های بتنی، رعایت شوند.

این ضوابط مربوط به ساختمان های بتنی با سنگدانه های معمولی و سبک و سیمان پرتلند یا سیمان آمیخته و با مقاومت مشخصه حداقل برابر ۲۰ مگاپاسکال و یا اعضای بتن پیش تنیده با حداقل مقاومت مشخصه ۳۰ مگاپاسکال می باشد. برای دانلود آخرین ویرایش مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) ویرایش پنجم سال ۹۹، بر روی لینک زیر کلیک فرمائید.

مبحث نهم