سوالات علوم درس ۱۱ پنجم


سوالات علوم درس ۱۱ پنجم

سوالات درس یازدهم علوم پنجم با جواب سوالات درس بکارید و بخورید می‌شود فصل ۱۱   ? سوالات متن علوم پنجم ? درس یازدهم : بکارید و بخورید درس ۱۱ ۱ -موارد


سوالات درس یازدهم علوم پنجم با جواب

سوالات درس یازدهم علوم پنجم با جواب

سوالات درس بکارید و بخورید می‌شود فصل ۱۱

? سوالات متن علوم پنجم ? درس یازدهم : بکارید و بخورید

درس ۱۱ ۱ -موارد موثر در رشد گیاهان را نام ببرید ؟ پاسخ» خاک گلدان – آب – نور – تقویت خاک و کود مناسب – هوای مناسب

۲ -اهمیت آب و نوع آن را در کشاورزی توضیح دهید ؟ پاسخ» گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن به آب نیاز دارند . مقدار و نوع آب در رشد گیاهان موثر است از این رو کشاورزان برای رشد گیاهان باید آب مناسب تهیه کنند . آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب تری می شود.

۳ -خاک باغچه شامل چه چیزهایی است ؟ پاسخ» این خاک مخلوطی از ماسه و رس و مقداری کود است .

۴ -کود چه تاثیری در بر رشد گیاه دارد ؟ پاسخ» در کود مواد غذایی گوناگونی وجود دارد . این مواد با حل شدن در آبی که در خاک موجود است سبب رشد گیاه می شود و مخلوط مناسبی از رس و ماسه و کود مواد غذایی الزم برای رشد گیاه را فراهم می کند و مقدار مناسبی آب در خود نگه می دارد .

۵ -گیاهان هم مثل بقیه موجودات زنده برای تنفس و رشد کردن به هوا نیاز دارند

۶ -چرا کشاورزان باید برای رشد گیاه آب مناسب تهیه کنند ؟ پاسخ» چون مقدار و نوع آب در رشد گیاهان موثر است

۷ -اهمیت آبیاری منظم و بموقع در رشد گیاهان چیست ؟ پاسخ» آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب تر می شود

۸ -کدام نوع خاک برای رشد گیاهان مناسب تر است ؟ پاسخ» خاک باغچه چون مواد مورد نیاز برای رشد گیاه را دارد

۹ -مواد موجود در خاک باغچه چگونه باعث رشد گیاه می شود ؟ پاسخ» با حل شدن در آبی که در این خاک موجود است .

۱۰-منظور از خاک مناسب چیست ؟ پاسخ» خاکی که مواد مورد نیاز را برای رشد گیاه داشته باشد

۱۱ -خاک باغچه مخلوطی از ماسه و رس و مقداری کود است

۱۲ -چرا به مخلوط رس و کود مقداری ماسه اضافه می کنند ؟ پاسخ» تا میزان مناسبی آب در خاک حفظ شود

۱۳-کدام نوع خاک آب بیشتری را در خود نگه می دارند ؟ پاسخ» خاک رس . چون ذرات تشکیل دهنده آن بسیار ریز است و به علت نبودن فضای خالی زیاد بین ذرات ، نفوذ پذیری بسیار کمی دارد

سوالات درس ۱۱ علوم پنجم ابتدایی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس ۱۱ یازده بکارید، بخورید و… کتاب علوم پایه پنجم دبستان با جواب

سوالات درس ۱۱ علوم پنجم ابتدایی با جواب ؛ در این نوشته به پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۱۱ یازدهم بکارید، بخورید و… کتاب علوم تجربی کلاس پنجم دبستان پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب کاوشگری های صفحه ۸۷ و ۹۰ علوم پنجم

نمونه سوال های متن درس ۱۱ یازدهم علوم پنجم دبستان با جواب

۱) موارد موثر در رشد گیاهان را نام ببرید؟پاسخ: خاک گلدان – آب – نور – تقویت خاک و کود مناسب – هوای مناسب

۲) چرا به مخلوط رس و کود مقداری ماسه اضافه می کنند؟پاسخ: تا میزان مناسبی آب در خاک حفظ شود.

۳) خاک باغچه شامل چه چیزهایی است؟پاسخ: این خاک مخلوطی از ماسه و رس و مقداری کود است.

۴) مواد موجود در خاک باغچه چگونه باعث رشد گیاه می شود؟پاسخ: با حل شدن در آبی که در این خاک موجود است.

۵) چرا کشاورزان باید برای رشد گیاه آب مناسب تهیه کنند؟پاسخ: چون مقدار و نوع آب در رشد گیاهان موثر است.

۶) اهمیت آبیاری منظم و بموقع در رشد گیاهان چیست؟پاسخ: آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب تر می شود.

۷) کدام نوع خاک برای رشد گیاهان مناسب تر است؟پاسخ: خاک باغچه چون مواد مورد نیاز برای رشد گیاه را دارد.

۸) کود چه تاثیری در بر رشد گیاه دارد ؟پاسخ: در کود مواد غذایی گوناگونی وجود دارد. این مواد با حل شدن در آبی که در خاک موجود است سبب رشد گیاه می شود و مخلوط مناسبی از رس و ماسه و کود مواد غذایی لازم برای رشد گیاه را فراهم می کند و مقدار مناسبی آب در خود نگه می دارد.

۹) منظور از خاک مناسب چیست؟پاسخ: خاکی که مواد مورد نیاز را برای رشد گیاه داشته باشد.

۱۰) اهمیت آب و نوع آن را در کشاورزی توضیح دهید ؟پاسخ: گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن به آب نیاز دارند. مقدار و نوع آب در رشد گیاهان موثر است از این رو کشاورزان برای رشد گیاهان باید آب مناسب تهیه کنند. آبیاری منظم و به موقع باعث تولید محصولات بیشتر و مرغوب تری می شود.

۱۱) کدام نوع خاک آب بیشتری را در خود نگه می دارند؟پاسخ: خاک رس – چون ذرات تشکیل دهنده آن بسیار ریز است و به علت نبودن فضای خالی زیاد بین ذرات ، نفوذ پذیری بسیار کمی دارد.

۱۲) گیاهان هم مثل بقیه موجودات زنده برای تنفس و رشد کردن به هوا نیاز دارند.

۱۳) خاک باغچه مخلوطی از ماسه و رس و مقداری کود است.

۱۴) با کاشتن گیاهان علاوه بر این که غذا به دست می آوریم به پاکیزگی محیط زیست نیز کمک می کنیم.

۱۵) گیاهان هم مثل هم همه موجودات زنده برای تنفس و رشد کردن به هوا نیاز دارند.

۱۶) به مخلوط رس و کود مقداری ماسه اضافه می کنید تا میزان مناسبی آب در خاک شود.

۱۷) چه نوع خاکی برای کشاورزی مناسب تر است: رس، ماسه یا خاک پاغچه؟ چرا؟ پاسخ: خاک باغچه – زیرا خاک باغچه مواد مورد نیاز برای رشد گیاه را دارد. این مواد با حل شدن در آبی که در این خاک موجود است، سبب رشد گیاه می شوند.

۱۸) خاک هایی که رس بیشتری دارند، آب بیشتری در خود نگه می دارند.

۱۹) زیر و رو کردن خاک باعث می شود که هوا وارد خاک شود.

۲۰) خاک هایی که ماسه بیشتری دارند آب کمتری در خود نگه می دارند.

۲۱) به خاک تیره رنگی که از ماسه و رس و برگ پوسیده درست شده است چه می گویند؟ پاسخ: باغچه

۲۲) آب بدون املاح را چه می گویند؟ پاسخ: آب مقطر

۲۳) خاک رس برای کشاورزی در مناطق کم آب مناسب است.

۲۴) فایده ی گیاهان را بنویسید.پاسخ: برای تولید غذا و اکسیژن

۲۵) چرا اثر آبیاری با آب مقطر گیاه خشک می شود؟پاسخ: چون املاح لازم را ندارد.

۲۶) بیشتر گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن به چه نوع آبی نیاز دارند؟ پاسخ: آب معمولی

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات درس دهم علوم پنجم ابتدایی

سوالات متن درس ۱۱ یازدهم کتاب علوم پنجم ابتدایی با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. ?

سوالات علوم درس ۱۱ پنجم