ریاضی پایه پنجم صفحه ۱۲۳


ریاضی پایه پنجم صفحه ۱۲۳

در این کلیپ روش حل تمرینات ریاضی پنجم صفحه ۱۲۲ و صفحه ۱۲۳ توضیح داده شده است.سایر کلیپ های حل صفحه به صفحه فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرینات ریاضی پنجم ← https://www.aparat.com/playlist/588438


پخش آنلاین ویدئو

جواب صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳ ریاضی پنجم ☑️ مرور فصل ۶

گام به گام مرور فصل ۶ ریاضی پنجم ابتدایی و حل تمرینات و فرهنگ نوشتن صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳ با توضیح کامل

جواب فرهنگ نوشتن و تمرین های مرور فصل صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳ ریاضی پنجم ابتدایی از فصل ۶ اندازه گیری را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموزان عزیز فراهم کرده ایم.

دسترسی به تمام جواب های فصل ۶ ریاضی پنجم ابتدایی

برای مشاهده گام به گام تمامی فعالیت ها و کار در کلاس ها و تمرین های فصل ششم ریاضی پایه پنجم روی لینک های زیر بزنید و وارد صفحه مورد نظر شوید :

جواب صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ ریاضی پنجمجواب صفحه ۱۰۸ ریاضی پنجمجواب صفحه ۱۰۹ ریاضی پنجمجواب صفحه ۱۱۰ ریاضی پنجمجواب صفحه ۱۱۱ ریاضی پنجمجواب صفحه ۱۱۲ ریاضی پنجمجواب صفحه ۱۱۳ ریاضی پنجمجواب صفحه ۱۱۴ ریاضی پنجمجواب صفحه ۱۱۵ ریاضی پنجمجواب صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷ ریاضی پنجمجواب صفحه ۱۱۸ ریاضی پنجمجواب صفحه ۱۱۹ و ۱۲۰ ریاضی پنجمجواب صفحه ۱۲۱ ریاضی پنجم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۲۲ ریاضی پنجم

۱- چند شکل هندسی مثل مثلث، مستطیل، ذوزنقه، استوانه، مکعب و دایره را در یک جعبه‌ی دربسته بریزید. حالا قسمتی از جعبه را سوراخ کنید؛ طوری که بتوانید از داخل آن چیزی بردارید.

الف) از دوستتان بخواهید که از داخل جعبه شکلی را لمس کند و حدس بزند که چه شکلی است.ب) حالا از دوستتان بخواهید ویژگی های شکلی را که انتخاب کرده است، برای شما بنویسد و شما اسم آن شکل را بنویسید.

جواب این فرهنگ نوشتن به عهده دانش آموز می باشد.

جواب تمرین صفحه ۱۲۲ ریاضی پنجم مرور فصل

۱- الف) جدول زیر را کامل کنید و به سوال‌ها جواب دهید.

ب) وقتی اندازه‌ی شعاع دایره ۲ برابر می شود، محیط آن چند برابر می شود؟ دو برابر

پ) وقتی شعاع دایره ۳ برابر می شود، محیط آن چند برابر می شود؟ سه برابر

حل تمرینات مرور فصل صفحه ۱۲۳ ریاضی پنجم ابتدایی

۲- محیط شکل رو به رو را پیدا کنید.

۳- هر جمله را با یکی از کلمه های همیشه، هیچوقت یا گاهی کامل کنید.

الف) قطرهای لوزی با هم برابرند. گاهیب) دو تا از ضلع های ذوزنقه با هم موازی‌اند. همیشهپ) قطرهای لوزی بر هم عمودند. همیشهت) دو تا از ضلع‌های ذوزنقه با هم مساوی‌اند. گاهیث) می توانیم یک ذوزنقه با سه زاویه‌ی راست (قائمه) رسم کنیم. هیچوقتج) ذوزنقه دو زاویه‌ی راست (قائمه) دارد. گاهی

۴- مساحت قسمت رنگی در هر شکل را حساب کنید.

۵- اگر حجم دو شکل زیر برابر باشد، ارتفاع مکعب مستطیل سمت راست چقدر است؟

۶- حجم شکل زیر را پیدا کنید.

? در این نوشته جواب فرهنگ نوشتن و تمرین های مرور فصل صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳ ریاضی پنجم ابتدایی را مرور کردیم، جهت مشاهده گام به گام سایر تمرین های کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت «ماگرتا» در گوگل جست و جو نمایید.

ریاضی پایه پنجم صفحه ۱۲۳